Ви є тут

КОРИСТУВАЧАМ

 

Правила користування сайтом

1. Перегляд сайту (та усіх розміщених на ньому зображень, схем, матеріалів та інформації) - вільний

2. Використання зображень, схем, матеріалів та інформації з нашого сайту для не публічних і некомерційних цілей – вільне

3. Будь-яке комерційне та/або публічне використання будь-яких зображень, схем, матеріалів або інформації з сайту - виключно з письмового дозволу (за дозволом звертайтесь за адресою: krovets@hotmail.com).

Цей сайт - це соціальний просвітницький проект втілюваний у життя на волонтерських засадах. Оскільки догляд за колекціями, оцифрування колекцій та забезпечення роботи сайту потребують значних зусиль, часу і коштів, то безкоштовне право на використання матеріалів сайту надається лише для особистих цілей (без мети отримання доходів та прибутку).

Користуючись сайтом (завантажуючи зображення, копіюючи зображення та їх частини, схеми та інші матеріали з сайту) користувачі погоджуються не використовувати ці зображення, матеріали та інформацію з комерційною метою - для продажу, перепродажу та отримання прямих чи опосередкованих доходів і прибутку. Це стосується будь-якого способу публічного розповсюдження та/або отримання доходів і прибутку, включаючи але не обмежуючись такими: друк, передрук, розповсюдження будь-якими способами, копіювання, обробка, колажування, кадрування, використання зображень для виготовлення схем вишивки та кроїв, відтворення експонатів (виготовлення копій за зразком) ручним, машинним або іншим способом тощо.

 

Авторське право

За Законом України "Про авторське право та суміжні права" та дотичним законодавством, авторські твори, зокрема, зображення (фото-репродукції) усіх експонатів розміщених на нашому сайті та схеми вишивки, захищаються законами про авторське право. 

Публічне, або комерційне використання цих творів (або фрагментів творів) в тому числі: перепост, передрук, друк, розповсюдження будь-яким способом, копіювання, колажування, обробка, кадрування, використання зображень для виготовлення схем вишивки і крою та виготовлення копій експонатів та будь-які інші публічні, або комерційні способи використання без письмового дозволу (ліцензії) авторів - заборонені (і караються штрафом та кримінальною відповідальністю).

 

Відповідальність

Відповідальність за точність та достовірність інформації стосовно експонатів, розміщених в усіх розділах нашого сайту, несуть особи, які її надали - колекціонери (власники колекцій).

Адміністрація сайту не несе відповідальності за інформацію надану колекціонерами, зокрема щодо достовірності, повноти та точності наданої інформації, точності атрибуції, опису технік тощо.

 

Застереження щодо історико-етнографічного районування

За порадою фахівців, зокрема з Музею Івана Гончара, для впорядкування сайту було використане історико-етнографічне районування за працею українського етнолога та історика матеріальної культури, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту Народознавства НАНУ Оксани Юліївни Косміної «Традиційне вбрання українців» (Балтія-Друк, 2008).

Наскільки нам відомо, нині не існує єдиної загально погодженої мапи етно-регіонів України. Це викликано різними причинами: різними основами (базами) для районування (наприклад, якщо за основу для етно-районування взяти кераміку, то ми отримаємо одні межі етно-районів, а якщо – народні хати, або одяг, то отримаємо трохи, а часом і зовсім інші), наявністю (вірніше відсутністю) достатньої кількості опрацьованих елементів для виведення за спільними ознаками меж етно-районів тощо. Ми не захищаємо застосоване районування (чи будь-яке інше), а лише використовуємо його як найдоступніший варіант на момент формування сайту. Користуючись нагодою, дякуємо Оксані Юліївні за надані матеріали.

Хочемо зауважити, що дослідження різних авторів, відгуки відвідувачів сайту та й наш особистий, «польовий» досвід ставлять під сумнів певні кордони етно-районів, наведених на використаній нами етно-мапі. В першу чергу це стосується українських територій за межами сучасної України – цю проблему ми почасти адресували у локальних мапах прикордонних етно-районів (Лемківщина, Полісся, Слобожанщина тощо). Інша частина зауважень стосується меж між існуючими етно-районами (наприклад, районування Буковини, до якої деякі автори відносять Заставнівський та Кіцманський райони. Та низки інших меж етно-районів). Цих проблем ми торкаємось в описі окремих етно-регіонів, де, за змогою, ми намагались викладати різні погляди на ту чи іншу межу.

А взагалі, ми вважаємо, що для цілей нашого сайту нам досить мапи із вказаними застереженнями та сподіваємося, що в майбутньому більш точна мапа буде погоджена більшістю фахівців цієї галузі.

 

Атрибуція

Атрибуція експонатів (опис походження) – робиться власниками експонатів (колекціонерами) на основі описаних в розділі Колекціонерам підходів (адміністрація сайту залишає за собою право відмовити будь-кому колекціонеру в розміщенні на сайті його/її експонатів у випадку, якщо атрибуція є очевидно недостовірною).  Враховуючи те, що більшість експонатів була придбана колекціонерами на ринку у посередників, а не у майстрів чи власників (а посередники не завжди серйозно ставляться до документації походження речей), то навіть за наявності інформації про походження від посередників, вона може бути недостатньо точною.

Для уникнення цього ми плануємо запровадити рейтингування достовірності походження експонатів:

R1 – експонат який є виробом самого колекціонера, сімейна реліквія колекціонера (та його близьких родичів), або придбаний особисто колекціонером у виробника чи власника, відомо: ім’я виробника та/або власника, місто/село, район, область походження;

R2 – експонат придбаний у посередника, відомо: місто/село, район, область походження;

R3 – експонат придбаний у посередника, відомо: район і область походження;

R4 – експонат придбаний у посередника, відомо лише область походження;

R5 – експонат придбаний у посередника, приблизну атрибуцію зроблено колекціонером (на основі власного досвіду);

R6 – походження експонату невідоме, атрибуція неможлива.

Наразі чекаємо на відгуки відвідувачів та колекціонерів стосовно такої пропозиції.

Категорії експонатів – основані на тих, які використовуються в етнографічних та краєзнавчих музеях. У разі надходження експонатів, що потребують додаткових категорій, або у випадку виникнення подрібнення існуючих категорій, відповідне рішення буде ухвалювати Адміністрація сайту.

Компонування локальних комплексів народного одягу  – ми не маємо такої категорії експонатів як стрій, костюм чи комплект одягу, оскільки це синтетична категорія, що складається з кількох елементів. Для складання повноцінних строїв недостатньо належності певних елементів до одного етно-регіону (наприклад, Поділля), оскільки в межах одного етно-регіону, зазвичай, є дрібніші локальні осередки (наприклад, Борщівський або Стінянський) і строї мають компонуватися з елементів саме з одного осередку, а не тільки регіону. Тому для синтезу правдоподібного строю ми радимо вибирати елементи з одного міста/села, в крайньому випадку з одного району (хоча в насичених районах, як-то гірських районах Карпат, це вже призведе до суттєвих неточностей). В будь-якому разі точність зібраних (синтезованих) строїв варто звіряти з народними строями, зображеними на старих світлинах.

 

Волонтерам

Наш сайт це неприбутковий соціальний проект до якого може приєднатися не тільки кожен власник скарбів народної творчості, але і волонтери, що бажають допомогти нашій справі своїми діями.

Волонтери потрібні для виконання наступних робіт:

  1. Робота з експонатами (маркування, упорядкування та, за наявності відповідних умінь, реставрація експонатів)
  2. Фотографування експонатів та упорядкування фотоархіву (обробка зображень у Photoshop).
  3. Робота з базою даних в MS Access (внесення та опис експонатів)
  4. Просування сайту (робота з соціальними мережами, залучення посилань на сайт тощо)
  5. Переклад сайту (англійською, французькою, іспанською та китайською)

Враховуючи те, що працювати потрібно, в тому числі і з приватною власністю різних колекціонерів, відповідно, доводиться погоджувати багато логістичних питань, тому в разі бажання долучитися, просимо звертатись до адміністрації сайту з коротким описом бажаної Вами волонтерської роботи та Вашими контактами.